Redovna sanitacija i servis aparata za vodu neophodni su da bi voda iz Vašeg aparata zadržala kvalitet i u svakom trenutku bila čista i zdrava. Sanitacijom obezbeđujete i trajnost Vašeg aparata za vodu.

Mi vršimo sanitaciju aparata za vodu koji se nalaze u Vašem vlasništvu, i koje smo dali u zakup. Ovaj postupak je preporučljivo izvršiti više puta tokom godine, dok ga minimalno morate izvršiti dva puta godišnje.

Vaše je da kliknete na onlajn porudžbinu za uslugu sanitacije, a mi ćemo organizovati dolazak naših servisera na Vašu adresu u roku od 24h.

Zašto je sanitacija neophodna?

Sanitacija ili dezinfekcija vodomata preduslov je dobre higijene aparata, ali i hemijske i mikrobiološke ispravnosti vode koju pijete. Voda iz vodomata izložena je dejstvu dnevne svetlosti čime se njen sastav menja. Takođe voda se zagreva i do 95°C čime se stvaraju kamenac i naslage, koje je neophodno očistiti.

Redovnom sanitacijom brinete o svom zdravlju, ali i radnom veku vodomata.

Ukoliko primetite da voda koju pijete menja ukus ili sastav, tj. gubi na kvalitu i bistrini, uočavate prisustvo čestica u njoj hitno zakažite sanitaciju.

Želite da zakažete sanitaciju?

Sanitaciju aparata za vodu kod nas možete zakazati onlajn. Potrebno je da popunite narudžbinu, a mi ćemo organizovati dolazak svog servisera na Vašu adresu.

Kao korisnici naših aparata za vodu već samim potpisivanjem ugovora zakazujete sanitaciju, a mi ćemo Vas kontaktirati u cilju usaglašavanja termina u kom će serviser ovaj postupak obaviti. Naša ugovorna obaveza je da dva puta godišnje izvršimo sanitaciju aparata za vodu koje smo dali u zakup.

Hitno zakažite sanitaciju ukoliko primetite da voda iz aparata menja svoj kvalitet, tj. gubi svežinu ili primećujete čestice u njenom sastavu.

Više o sanitaciji

Šta sanitacija podrazumeva?

Sanitizacija je postupak čišćenje aparata za vodu uz dezinfekciju svih površina uređaja koje su u dodiru s vodom, kako bi se eliminisali kamenac i mikroorganizmi iz okruženja kojima pogoduje vlažna sredina aparata.

Ovaj postupak obuhvata čišćenje i dezinfekciju spoljašnjosti i unutrašnjosti aparata, slavine, rezervoara i svih cevi kroz koje prolazi voda.

Koliko sanitacija aparata za vodu oduzima vremena?

Sanitacija aparata za vodu neće oduzeti Vaše vreme.

Ceo postupak izvršava stručni serviser bez Vašeg angažovanja i remećenja Vaših aktivnosti.

Serviser aparat koji koristite odnosi u servis, a prethodno postavlja zamenski aparat za vodu koji možete odmah koristiti.

Redovnu sanitaciju vršimo u trenutku isporuke vode kako bismo izbegli gubitak vode zaostale u aparatu.

Šta se događa kada pošaljete onlajn porudžbinu

Onlajn porudžbina koju ste popunili sadrži sve potrebne informacije. Očekujte da za Vas formiramo ugovor i da Vas kontaktiramo kako bismo ostvarili saradnju. Klijente najčešće kontaktiramo odmah ili najkasnije u roku od 24h po prijemu narudžbine.

Naš serviser doći će na željenu adresu u dogovorenom terminu.

Fizička lica plaćanje vrše prilikom našeg izvršavanja poručene usluge, a pravna lica u roku od 7 dana, što je ugovorom definisano.

Osetite komfor koji pruža onlajn zakazivanje sanitacije i servisa vodmata!

Trajnost aparata za vodu i sanitacija

Redovnom sanitacijom i redovnim servisom aparata za vodu obezbeđuju se kvalitet vode koju pijete i trajnost aparata za grejanje i hlađenje vode. Sanitacija (čišćenje i dezinfekcija) aparata za vodu vrše se više puta godišnje, a minimalno dva puta tokom godine.

Ukoliko želite da besplatno koristite ili kupite aparat za vodu koji ste kod nas iznajmili po isteku godine dana od sklapanja ugovora, češća sanitacija ide Vam u prilog!

Šta mogu da učinim za kvalitet vode iz aparata?

Neophodno je da aparat za vodu držite na mestu zaštićenom od direktne izloženosti dnevnoj svetlosti kako biste ublažili uticaj svetla na kvalitet i sastav vode koju pijete.

Pri zameni balona za vodu preporučljivo je prebrisati spoljnu površinu aparata i balona čistom suvom krpom natopljenom alkoholom ili sličnom dezinfekcijskom tečnošću.

Redovno preventivno pražnjenje i čišćenje česmice i posude ispod nje takođe su preporučljivi.